Select Language thai eng Member Login

 

 

นโยบายการคืนสินค้า

 

1) โดยหลักทางเวบไซด์จะตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะส่งออกทุกครั้ง ทางเราสามารถรับประกันได้ว่า สีและขนาด ถูกต้อง หากลูกค้าพบว่า สีและขนาดผิด กรุณาติดต่อกลับทางเวบไซด์ภายใน 2 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ทางเวบไซด์จะไม่สามารถรับคืนสินค้าหรือคืนเงินได้ทุกกรณี

 

2) กรณีทางเวบไซด์ส่งสินค้าให้ลูกค้าผิดชุด อันเป็นความผิดพลาดของทางเวบไซด์ ทางเวบไซด์จะดำเนินการจัดส่งให้ใหม่ทันที โดยทางเวบไซด์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

3) กรณีลูกค้าชำระเต็มจำนวน : หากลูกค้าชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว และต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า อันเนื่องจากเหตุผลที่จำเป็น ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากที่ทางเวบไซด์ได้รับค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเวบไซด์จะคืนเงินให้ 90 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่ทางเวบไซด์ได้รับ โดยจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืนด้วย ถ้าเกิน 2 ชั่วโมง ทางเวบไซด์จะไม่คืนเงินทุกกรณี


4) กรณีลูกค้าชำระมัดจำบางส่วน : หากลูกค้าชำระค่ามัดจำสินค้าเรียบร้อยแล้ว และต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า อันเนื่องจากเหตุผลที่จำเป็น ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากที่ทางเวบไซด์ได้รับค่ามัดจำสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเวบไซด์จะคืนเงินให้ 50 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่ทางเวบไซด์ได้รับ โดยจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืนด้วย ถ้าเกิน 2 ชั่วโมง ทางเวบไซด์จะไม่คืนเงินทุกกรณี

 

5) ทุกชุดที่สั่งซื้อโดยสั่งตัดเย็บตามแบบ ตามไซด์เฉพาะลูกค้าท่านเดียว ทางเวบไซด์จะไม่สามารถรับคืนสินค้าและคืนเงินค่าชุดบางส่วนหรือเต็มจำนวนได้ทุกกรณี ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม


6) หากทางเวบไซด์เป็นผู้วัดไซด์ให้ลูกค้า แล้วเมื่อใส่ไม่พอดี ทางเวบไซด์จะแก้ไขไซด์ให้จนใส่พอดี ทางเวบไซด์ยืนยันว่าตัดตามไซด์ลูกค้าในวันวัดตัว ดังนั้นหากใส่ไม่พอดี จะสามารถปรับแก้ไขไซด์ประมาณ 1-2 นิ้ว (ปรับเข้า/ปรับออก) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม และลูกค้าต้องสามารถรอได้ แต่หากลูกค้าน้ำหนักเพิ่มหรือลดอย่างรุนแรง ไซด์จะเปลี่ยนไปมาก ทางเวบไซด์จะคิดค่าบริการในการปรับแก้ไซด์ (หากสามารถปรับแก้ได้) แต่หากลูกค้าวัดตัวด้วยตนเองแล้วส่งขนาดตัวให้ทางเวบไซด์ เมื่อลองใส่แล้วไม่พอดี ถ้าเวบไซด์จะคิดค่าใช้จ่ายในการปรับแก้ไซด์

 

7) หากชุดที่ลูกค้าได้รับมีปัญหาเรื่องคุณภาพ กรุณาติดต่อกลับทางเวบไซด์ภายใน 2 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ทางเวบไซด์จะพยายามแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด


8) เมื่อชุดตัดเสร็จ ทางเวบไซด์จะติดต่อลูกค้าเพื่อมารับหรือมาลองชุด หากลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้และไม่ตอบกลับเป็นระยะเวลา 30 วัน ทางเวบไซด์จะไม่รับผิดชอบใดๆ

 

9) ทางเวบไซด์สามารถการันตีชุดทุกชุดสามารถตัดเย็บตามแบบตัวอย่างในหน้าเวบไซด์ ได้ 90 เปอร์เซ็นต์

ในส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การวางตำแหน่งเม็ดลูกปัด ลวดลายลูกไม้ ฯ ทางเวบไซด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะเข้าใจนะคะ / ครับ

 

10) ทุกการสั่งซื้อจากลูกค้า ทางเวบไซด์ถือว่าลูกค้าได้อ่านและรับทราบถึงนโยบายต่างๆ ของทางเวบไซด์เรียบร้อยแล้ว


โปรดพิจารณา

 

-หากสีของชุดที่ลูกค้าได้รับมีความแตกต่าง อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของสีที่ปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน ทางเวบไซด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะเข้าใจนะคะ / ครับ

-หากลูกค้าเป็นคนจู้จี้จุกจิก,คาดหวังให้ทางเวบไซด์ส่งรายละเอียดให้ทุกขั้นตอนการตัดเย็บ,ไม่สามารถให้ช่างได้ทำตามหน้าที่,ไม่เคารพการตัดสินใจของช่างในการทำงาน,ต้องการตัดตามแบบแต่มีรายละเอียดเปลี่ยนจากแบบค่อนข้างมาก,ส่งรูปให้ไม่ชัดเจน,คาดหวังและจินตนาการสูง,ต้องการใส่เหมือนนางแบบเป๊ะๆ โปรดอย่าสั่งตัดจากทางเวบไซด์

 

ทางเวบไซด์มีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังในการผลิตชุดที่ดีที่สุดสำหรับวันที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ดังนั้น รบกวนลูกค้าทุกท่านพิจารณารายละเอียดอย่างดีก่อนทำการสั่งซื้อนะคะ/ครับ

 

 

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์        : คุณอุ้ม โทร 089-8959085 หรือ คุณศัลย์ โทร 089-8959058

อีเมลล์            : chonvipha@gmail.com, wisan.wanich@gmail.com

Line ID          : 0898959085

เวบไซด์         : www.mymarrydress.com